www.eofficeservice.com Welcome to www.eofficeservice.com   |   [English] / [Thai]
  e-Office Modules e-Office Accessories Security Tools Rental Services e-Office Packages Prices & Sales Our References & Case Studies
  Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world. Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world.
e-Office News & Seminars
e-Office Advantages
e-Office Exchange
Hardware & Setup
Design & Applied
Knowledgebase
Brochure Center
Download Center
Rental Member
Login :
Password :
 
 
Package Member
Login :
Password :
 
 
Reselling Member
Login :
Password :
 

e-Office Modules
Module M7 
 
 
 
Module M7.1: ระบบการขายสินค้าออนไลน์/พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Online Sale and e-Commerce System)

ระบบการขายสินค้าออนไลน์/พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Online Sale and e-Commerce System) เป็นระบบโปรแกรมที่รองรับทั้งการเสนอขายสินค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที่มีระบบสำหรับการสร้าง Online Catalog ที่สามารถลิงค์ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ Shopping Cart และชำระเงินผ่านระบบ e-Payment ได้เลยโดยตรง และสามารถรองรับการรับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย ที่สามารถกรอกข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเข้าสู่ระบบโดยตรง ซึ่งระบบทั้งสองนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการบริหารคลังสินค้า ระบบการผลิต และระบบการเงิน โดยมีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูลและอนุมัติรายการสินค้าที่สั่งซื้อเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า ระบบนี้มีคุณลักษณะเด่น ดังนี้

 

มีระบบสร้างเว็บไซต์แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Web Site) แบบสำเร็จรูปที่รองรับการสร้างแคตาล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Catalog) ระบบตะกร้า (Shopping Cart) เพื่อสั่งซื้อสินค้า ระบบชำระเงิน (e-Payment) และระบบติดตามการสั่งซื้อ-ส่งสินค้า (Tracking System) โดยมีระบบนำเข้าข้อมูลสินค้า เช่น คุณลักษณะ รูปภาพสินค้า ขนาด น้ำหนัก ราคา ทั้งแบบขายปลีก ขายส่ง และส่งออก สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราค่าขนส่ง เป็นต้น ซึ่งระบบจะสร้างหน้าร้าน (Storefront) ที่พร้อมขายสินค้าได้ทันที ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลสินค้าเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ด้าน IT

ระบบนี้ สามารถเชื่อมโยงกับระบบคลังสินค้าเพื่อเบิกสินค้าและระบบขนส่งและส่งมอบสินค้าสำหรับจัดส่ง หรือ ส่งเรื่องต่อเนื่องไปถึงการ การขอสั่งผลิตกรณีที่สินค้าในคลังไม่เพียงพอ และเชื่อมต่อไปยังระบบการเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับชำระเงิน และสามารถโอนข้อมูลไปสู่การบันทึกบัญชีและปิดบัญชีโดยอัตโนมัติได้

มีระบบสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานขาย หรือ ร้านค้าสาขา หรือ ตัวแทนจำหน่ายในการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในรูปแบบของเอกสารใบสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำผ่านระบบ e-Office โดยตรง หรือ e-Office Port (สำหรับผู้อยู่นอกระบบ e-Office เป็นผู้ใช้ในการติดต่อ)ขององค์กรผู้ขายสินค้า ซึ่งเอกสารใบสั่งซื้อที่ส่งเข้ามาจะสามารถเดินเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สู่ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ได้เพื่อดำเนินการอนุมัติหรือประมวลผลได้โดยตรง

ระบบจะมีการตรวจสอบ Log in ของการเข้าสู่ระบบเพื่อสั่งซื้อ ทำให้แยกแยะประเภทของสินค้า ราคา และอัตราส่วนลดที่ให้ตามข้อตกลงหรือสัญญากับผู้ซื้อแต่ละราย

ยอดการสั่งซื้อต่างๆ จะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประมวลผลในระบบบริหารงานขายและคอมมิชชัน และระบบบริหารคู่ค้าและลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดทำเป็นรายงานในระบบ War Room หรือ Management Cockpit แบบ Real Time จึงทำให้ผู้บริหารสามารถรับรู้สถานการณ์ดำเนินงานด้านการขายล่าสุดอยู่ตลอดเวลา


ตัวอย่างหน้าจอ ระบบการขายสินค้าออนไลน์

ภาพแสดงหน้าจอการปรับปรุงรายการสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-Commerce)

ภาพแสดงหน้าจอ Online Catalog ที่ผู้ซื้อสามารถคลิกซื้อผ่าน Shopping Cart ได้
หมายเหตุ:

1. โปรแกรมระบบการขายสินค้าออนไลน์/พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู อุปกรณ์และการติดตั้ง)
2.

สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

3.

วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์

4.

ระบบการขายสินค้าออนไลน์/พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสนี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว"


 
  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Enquiry   |  Map    
Logo of Max Savings
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2587 5400, +66 2587 9380-83, +66 2587-9385-86 ext. 200, 201, 205, 206, 089-699-1080, 087-719-0040, 081-490-8510 Fax: +66 2587 9388-89 E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by Logo of CryptBot