www.eofficeservice.com Welcome to www.eofficeservice.com   |   [English] / [Thai]
  e-Office Modules e-Office Accessories Security Tools Rental Services e-Office Packages Prices & Sales Our References & Case Studies
  Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world. Create virtual office for your staff/business partners to work together from around the world.
e-Office News & Seminars
e-Office Advantages
e-Office Exchange
Hardware & Setup
Design & Applied
Knowledgebase
Brochure Center
Download Center
Rental Member
Login :
Password :
 
 
Package Member
Login :
Password :
 
 
Reselling Member
Login :
Password :
 

e-Office Modules
Module M8 
 
 
 
Module M8.5: ระบบบริหารการขนส่งและส่งมอบ
(e-Logistic & e-Delivery Management System)

ระบบบริหารการขนส่งและส่งมอบ (e-Logistic & e-Delivery Management System) เป็นระบบโปรแกรมที่ทำงานต่อเนื่องจากระบบการขายสินค้าและการผลิต ซึ่งจะส่งผ่านข้อมูลสำหรับการขนส่งและส่งมอบรายการสินค้าที่สั่งซื้อและ/หรือสั่งผลิตให้แก่ลูกค้า ซึ่งระบบสามารถกำหนดตารางคิวการขนส่งและส่งมอบ และการจองรถบรรทุกส่งสินค้า หรือ เรือ หรือ เครื่องบิน หรือ พาหนะอื่นเพื่อการขนส่งได้ รวมทั้งสามารถรายงานผลการติดตามและการรับมอบสินคัาของลูกค้าปลายทางได้ ในขณะเดียวกัน ระบบยังอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารใบส่งสินค้า (Invoice) ใบแสดงรายละเอียดการบรรจุสินค้า หรือ Packing List และ/หรือ เอกสารประกอบอื่นๆ รวมทั้งการจัดพิมพ์สติกเกอร์ของ Label แปะหน้ากล่องบรรจุสินค้าให้โดยอัตโนมัติด้วย ระบบโปรแกรมนี้มีคุณลักษณะเด่น ดังนี้

 

ปกติระบบจะทำงานโดยการรับโอนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาจากระบบการขาย หรือ การสั่งซื้อ ซึ่งนอกจากจะนำส่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปของใบเบิกสินค้ามาแล้วยังโอนถ่ายข้อมูลในการตัดยอด และการจัดทำเอกสารเพื่อการขนส่ง หรือ ส่งออกมาด้วย อาทิเช่น ชื่อ-ที่อยู่ลูกค้า ประเทศปลายทาง หรือ รายละเอียดสำหรับการบรรจุสินค้าซึ่งมักจะแตกต่างกันในแต่ละลูกค้า เช่น การบรรจุสินค้าในกล่อง Inner Box หรือ จำนวนสินค้าที่การ Pack เป็นต้น รวมทั้งส่งข้อมูลให้ระบบสามารถจัดทำสติกเกอร์ Label ของที่อยู่ และรหัส Barcode ที่ใช้ เพื่อปิดผนึกบนกล่องสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งโดยอัตโนมัติ

ภายใต้ระบบนี้ จะมีทะเบียนคู่ค้าที่ให้บริการด้านขนส่งครบทุกประเภท ไม่ว่า การขนส่ง Inland เช่น รถลากตู้ Container การขนส่งทางเรือ หรือ ทางเครื่องบิน (Air Freight) รวมทั้งบริษัทด้าน Shipping ที่ให้บริการด้านส่งออกและนำเข้าและบริษัทประกันภัย ซึ่งทำให้สามารถจัดทำเอกสารในการจองใช้บริการการขนส่งและที่เกี่ยวข้อง เช่น Packing List ผ่านระบบ e-Office ได้โดยสะดวก

ระบบสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่การให้บริการแบบ e-Custom ตามมาตรฐานของกรมศุลากากรได้ และมีระบบสำหรับการปรับปรุงสถานะและติดตามการขนส่งได้ตลอดเวลาจนกว่าสินค้าจะถูกส่งถึงมือผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย โดยข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการขนส่งและส่งมอบสินค้านี้จะถูกนำไปแสดงสถานะในระบบเพื่อให้ฝ่ายขายและลูกค้าแต่ละรายสามารถติดตามสถานการณ์ส่งมอบสินค้าที่ตนเองสั่งซื้อได้

มีระบบรองรับกรณีที่ผู้ซื้อหรือลูกค้ารับสินค้าเพียงบางส่วน(Partial) และ Claim คืนสินค้าหรือแจ้งซ่อมสินค้าที่ส่งมอบที่ด้อยคุณภาพหรือเสียหายได้ ซึ่งจะยังคงมีผลผูกพันที่ต้องส่งมอบหรือผลิตเพิ่มเติม หรือ หักกลบลบหนี้จากความเสียหายดังกล่าวผ่านไปยังระบบการเงินได้


ตัวอย่างหน้าจอ ระบบบริหารการขนส่งและส่งมอบ

ภาพแสดงหน้าจอรายการสินค้าที่ต้องขนส่งและส่งมอบประจำวัน

ภาพแสดงหน้าจอรายงานสถานะการส่งมอบและรับสินค้าของลูกค้า
หมายเหตุ:

1. โปรแกรมระบบบริหารการขนส่งและส่งมอบนี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู อุปกรณ์และการติดตั้ง)
2.

สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

3.

วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์

4.

ระบบบริหารการขนส่งและส่งมอบนี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว"


 
  Disclaimer  |  Privacy Policy  |  Enquiry   |  Map    
Logo of Max Savings
Max Savings (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2587 5400, +66 2587 9380-83, +66 2587-9385-86 ext. 200, 201, 205, 206, 089-699-1080, 087-719-0040, 081-490-8510 Fax: +66 2587 9388-89 E-Mail: sale@cryptbot.com
Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.
Powered by Logo of CryptBot